Psychická príčina Hodgkinsovej choroby (Hodgkinov lymfóm):

Obviňovanie sa a obrovský strach z nedostatočnosti. Urputná snaha presadiť sa. Krv nemá dostatok látok k výžive. Zabúdanie na radosti života v túžbe po prijatí svojim okolím.

Afirmácia pre uzdravenie

H