Demencia

Psychická príčina demencie:

Odmietanie zaoberať sa svetom ako takým. Beznádej a zlosť.

Afirmácia pre uzdravenie:

Svet je krásny a štedrý. Nachádzam sa na dokonalom mieste, kde som stále v bezpečí. Odpúšťam a prosím o odpustenie.

D

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>