Čo sú afirmácie

Afirmácie sú správne formulované tvrdenia v ktorých hovoríme o tom, kým by sme sa chceli stať alebo akí by sme chceli byť. Princípom je hovoriť a opakovať afirmácie až dovtedy, pokiaľ im sami uveríme a zmenia náš život k lepšiemu.

Prečo používať afirmácie?

Moderná medicína lieči iba telo, nie však ducha. Často sa stáva, že lieky nezaberajú a choroba sa stále dookola vracia. Každý problém treba riešiť komplexne a najlepšie začať vždy od prameňa. Riešenie následkov nikdy neodstráni prvotnú príčinu a tá vzniká v našej mysli, v našich myšlienkach.

Keď myšlienky tvoria slová, slová sa stávajú činmi, činy tvoria zvyky, zvyky tvoria hodnoty a hodnoty tvoria osud, tak afirmácie sú prostriedkom na zmenu zaužívaných problematických myšlienok. Lepšie myšlienky potom dokážu významne ovplyvniť našu realitu a život.

Napríklad, ak má niekto problém s hospodárením s peniazmi a chcel by sa v tom zlepšiť, ako prvé musí zmeniť vlastné hlboko zakorenené presvedčenie, že nevie hospodáriť s peniazmi. Na naštartovanie procesu zmeny, by mal začať často hovoriť „Rýchlo sa učím hospodáriť s peniazmi“.

Vyslovením tejto frázy, premýšľaním nad ňou a jej opakovaným vyslovovaním začne postupne veriť, že je to pravda.