Chrápanie

Psychická príčina chrápania:

Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých návykov v živote.

Afirmácia pre uzdravenie:

Od tejto chvíľe sa zaoberám len láskyplnými a radostnými myšlienkami. Odpúšťam všetky minulé hriechy a krivdy, ktoré ma len obmedzujú a bránia mi vykročiť vpred. Prechádzam z minulosti k novým krásnym zážitkom.

C

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>