Choroby pečene

Psychická príčina pre choroby pečene:

Chronické sťažovanie sa. Ospravedlňovanie vlastných chýb na klamanie seba samých. Nepríjemné pocity. Pečeň je sídlom zlosti a primitívnych emócií.

Afirmácia pre uzdravenie:

Do svojho života vpúšťam lásku, pokoj a radosť. Žijem v otvorenom priestore svojho srdca. Hľadám lásku a všade ju nachádzam.

C

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>