Bolesť

Psychická príčina pre bolesť:

Pocit viny. Vina si vždy žiada trest.

Afirmácia pre uzdravenie:

S radosťou sa oslobodzujem od minulosti. Minulosť odchádza a ja som voľný. V mojom srdci je teraz všetko tak, ako má byť.

S radosťou sa oslobodzujem od minulosti. Minulosť odchádza a ja som voľná. V mojom srdci je teraz všetko tak, ako má byť.

B

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>