Atletická noha

Psychická príčina vzniku ochorenia atletická noha:

Frustrácia z neprijímania zo strany druhých. Neschopnosť pohnúť sa vpred.

Afirmácia pre uzdravenie:

Mám sa rád taký, aký som. Stáť na mieste je pre mňa minulosť, ktorá pomaly odchádza preč. Odteraz kráčam vpred a teším sa na všetko nové.

Mám sa rada taká, aká som. Stáť na mieste je pre mňa minulosť, ktorá pomaly odchádza preč. Odteraz kráčam vpred a teším sa na všetko nové.

A

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>