Astma

Psychická príčina vzniku astmy:

Astma je udusená láska. Neschopnosť správne sa nadýchnuť. Pocit zadusenia. Potlačovaný plač.

Afirmácia pre uzdravenie:

Je v poriadku vziať život do svojich rúk. Oslobodzujem sa zo všetkých pút.

A

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>