Problémy s chodidlami

Psychická príčina pre problémy s chodidlami:

Strach z budúcnosti a neochota kráčať životom vpred. Chodidlá predstavujú vnímanie seba, života a druhých.

Afirmácia pre uzdravenie:

Jednoducho a ľahko sa uberám smerom vpred. Moje vnímanie je jasné a ja sa mením s meniacou sa dobou. Som v bezpečí.

P

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>