Nevyliečiteľná choroba

Psychická príčina pre nevyliečiteľnú chorobu:

Ide v túto chvíľu o nevyliečiteľnosť vonkajšími prostriedkami. Účinná liečba znamená ísť do svojho vnútra a zmeniť celý svoj doterajší životný smer.

Afirmácia pre uzdravenie:

Zázraky sa dejú každý deň. Ponáram sa do svojho vnútra a prosím o nájdenie a pochopenie pravej príčiny svojho ochorenia. Ďakujem a prijímam zázračnú moc Prozreteľnosti. Posilujem všetko dobré, čo v sebe mám. Posilujem všetko dobré, čo ma chráni. Cítim sa lepšie a lepšie každý deň.

N

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>