Laryngitída

Psychická príčina laryngitídy:

Cítite taký hnev, že nemôžete ani hovoriť. Strach z vyjadrenia. Odpor k autoritám.

Afirmácia pre uzdravenie:

Môžem žiadať to, čo chcem. Je v poriadku vyjadrovať svoje emócie. Odpúšťam a mám pokoj v duši.

L

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>