Hluchota

Psychická príčina hluchoty:

Odmietanie, tvrdohlavosť a izolácia. Myšlienky typu „neotravujte ma“. Čo nechcete počuť?

Afirmácia pre uzdravenie:

Načúvam Prozreteľnosti a radujem sa zo všetkého, čo som schopný počuť. Som súčasťou všetkého na tomto svete.

H

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>