Genitálny herpes

Psychická príčina vzniku genitálneho herpesu (Herpes Genitalis):

Nezlomná viera v sexuálnu vinu a potrebu trestu. Verejná potupa. Viera v trestajúceho Boha. Odmietanie genitálií.

Afirmácia pre uzdravenie:

Verím v milujúceho Boha, ktorý mi pomáha a posiluje ma. Jednám otvorene a prirodzene. Radujem sa zo svojej sexuality a zo svojho tela. Som krásna bytosť. S pochopením odpúšťam a prosím všetkých o odpustenie.

G

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>