Epilepsia

Psychická príčina vzniku epilepsie:

Pocit stíhania a prenasledovania. Odmietanie života. Nadmerné úsilie. Ubližovanie vlastnému ja.

Afirmácia pre uzdravenie:

Od tejto chvíle vnímam svoj život ako neobmedzený a radostný. Neobmedzujem sa, som plný radosti a v srdci mám pokoj.

Od tejto chvíle vnímam svoj život ako neobmedzený a radostný. Neobmedzujem sa, som plná radosti a v srdci mám pokoj.

E

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>