Burzitída

Psychická príčina vzniku burzitídy:


Potlačovaný hnev. Chuť niekoho ovaliť.

Afirmácia pre uzdravenie:

Láska uvolňuje napätie a umožňuje prekonať všetko zlé.

B

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>