Bradavice na nohe

Psychická príčina vzniku bradavice na nohe:

Zlosť ukrytá v samej podstate chápania. Narastajúce obavy z budúcnosti.

Afirmácia pre uzdravenie:

S ľahkosťou a vierou v seba sa uberám smerom vpred. Verím v beh života.

B

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>