Artróza

Psychická príčina vzniku artrózy:

Pocit neopätovanej lásky. Kritizovanie, rozčuľovanie.

Afirmácia pre uzdravenie:

Som vyjadrením lásky. Odteraz sa prijímam taký, aký som. Mám sa rád a na ľudí vo svojom okolí pozerám s láskou.

Som vyjadrením lásky. Odteraz sa prijímam taká, aká som. Mám sa rada a na ľudí vo svojom okolí pozerám s láskou.

A

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>