Absces

Psychická príčina vzniku abscesu:

Hlodavé myšlienky na krivdy a urážky. Túžba po pomste.

Afirmácia pre uzdravenie:

Oslobodzujem svoje myšlienky. Zaoberám sa len prítomnosťou a minulosť nechávam odísť. Mám pokoj v duši.

A

Napíš prvý komentár ...

Pridaj komentár

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>